FIRMA BUDYNKI OFERTA KONTAKT DOJAZD GALERIA  POBIERZ
                    Szczegółowy zakres obowiązków ustalany jest każdorazowo zgodnie z życzeniem zleceniodawcy i wpisany zostaje w umowie o zarządzanie lub administrację nieruchomością. Gwarantujemy bliską współpracę z właścicielami i Zarządem, rzetelne podejście do wszystkich problemów związanych z gospodarowaniem nieruchomością, w tym racjonalne zarządzanie funduszami, zapewniające minimalizację kosztów utrzymania oraz fachową obsługę każdego właściciela, pozostawienie ostatecznych i istotnych decyzji w rękach właścicieli.

Nasze usługi dla Państwa:


1. Nadzór licencjonowanych zarządców nad powierzoną im nieruchomością
2. Rzetelne gospodarowanie funduszami zapewniające minimalizację kosztów
3. Profesjonalne prowadzenie ewidencji księgowej
4. Dyżur działu technicznego usuwających awarie 24h/dobę, 7dni/tydz.
5. Wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy Prawo Budowlane
6. Bezpłatne doradztwo w zakresie stosowania ustawy o własności lokali
7. Wysoki standard usług w zakresie utrzymania czystości i zieleni
8. Rzetelne podejście do wszystkich problemów związanych z gospodarowaniem
    nieruchomością oraz fachową obsługę każdego właściciela.
9. Bezpieczeństwo działania gwarantowane jest nie tylko dużą wiedzą i doświadczeniem
    pracowników, ale także obligatoryjną w tym zawodzie asekuracją w postaci polisy O.C
*  Ostateczny zakres naszych usług zostanie uzgodniony na spotkaniu z przedstawicielami
    Wspólnoty Mieszkaniowej i spisany w umowie o zarządzanie
.Nasza oferta dla Państwa Wspólnoty:


         Formę współpracy wybierają Państwo sami, określając swoje oczekiwania względem zarządcy, sposobu, zakresu i kierunku zarządzania czy i w jaki sposób chcą Państwo zmienić przeznaczenie nieruchomości i wiele innych aspektów.


W ramach zawartej umowy proponujemy Państwu:

          I. Reprezentację Wspólnoty Mieszkaniowej na zewnątrz przed organami administracji
             państwowej i samorządowej a także w stosunkach pomiędzy Właścicielami.

         II. Obsługę prawną
           - reprezentacja wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi
           - opracowanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty (regulaminów, statutów)

        III. Obsługę księgowo - bankową
           - otwarcie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek
           - prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów
           - prowadzenie ewidencji księgowej w tym kosztów zarządu nieruchomością wspólną
           - pobieranie i windykacja dochodów z pożytków
           - przygotowywanie projektów planu gospodarczego
           - sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty
           Wykorzystywany przez nas komputerowy system finansowo - księgowy
           pozwala na dokładne i czytelne prowadzenie ewidencji księgowej.

        IV. Obsługę administracyjną
           - prowadzenie wykazu właścicieli lokali i najemców oraz rozliczania ich z zużycia ZW i CW
           - zapewnienie dostaw usług komunalnych; zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów
             z dostawcami wody, ciepła, prądu, gazu oraz firmami wywożącymi śmieci
           - zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku
           - dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji
           - przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej
           - potwierdzanie uprawnień do przebywania w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie
           - wydawanie właścicielom lokali zaświadczeń dotyczących dodatków mieszkaniowych
             lub świadczeń z pomocy społecznej
           - prowadzenie korespondencji z właścicielami
           - opracowanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty (regulaminów, statutów)           
           - wyszukiwanie firm świadczących usługi, negocjowanie cen i warunków umów

         V. Obsługę techniczną nieruchomości
           - prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego
             zgodnie z wymogami prawa budowlanego
           - kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku
           - kontrola technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie
           - przygotowywanie planów remontowych, wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych
           - nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje; odbiór tych prac

         VI. Opracowanie strategii zarządzania zg. z preferencjami Właścicieli
           - zachowawczy plan zarządzania - utrzymanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym
           - rozwojowy plan zarządzania - powiększanie wartości nieruchomości
           - plany pozyskiwania pożytków
           - plany zagospodarowania nieruchomości


W celu przygotowania przez nas indywidualnej oferty zarządzania dla Państwa nieruchomości prosimy o kontakt z nami

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY