FIRMA BUDYNKI OFERTA KONTAKT DOJAZD GALERIA  POBIERZ
          

Przydatne linki do urzędów, instytucji i portali internetowych:

ZWIĄZANE Z RYNKIEM NIERUCHOMOŚCI.

 1. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych - www.pfva.com.pl
 2. Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego - www.pirm.pl
 3. Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych - www.ptrm.pl
 4. Polska Federacja Rynku Nieruchomości - www.pfrn.pl
 5. Federacja Gospodarki Nieruchomościami - www.fgn.org.pl
 6. Polska Konfederacja Rynku Nieruchomości - www.pkrn.pl
 7. Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych - www.pfszn.pl
 8. Federacja-Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości - www.pprn.pl
 9. Polska Federacja Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości - www.pfozian.org
 10. Polska Federacja Zarządców Nieruchomości - www.pfzn.pl

INSTYTUCJE CENTRALNE.

 1. Sejm - www.sejm.pl
 2. Instytucje i prawodawstwo Unii Europejskiej - www.europa.eu
 3. Prezydent RP - www.prezydent.pl
 4. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - www.premier.gov.pl
 5. Internetowy System Aktów Prawa Miejscowego - www.dziennikiwojewodzkie.pl
 6. Centralna Ewidencja Dz. Gospodarczej (Rejestr przedsiębiorców) - www.ceidg.gov.pl
 7. Agencja Nieruchomości Rolnych - www.anr.gov.pl
 8. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl
 9. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - www.giodo.gov.pl
 10. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego - www.gunb.gov.pl
 11. Główny Urząd Statystyczny - www.stat.gov.pl
 12. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - www.krus.gov.pl
 13. Naczelny Sąd Administracyjny - www.nsa.gov.pl
 14. Narodowy Bank Polski - www.nbp.pl
 15. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - www.uokik.gov.pl
 16. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - www.zus.pl
 17. Ministerstwo Finansów - www.mf.gov.pl
 18. Ministerstwo Gospodarki - www.mg.gov.pl
 19. Ministerstwo Sprawiedliwości - www.ms.gov.pl
 20. Portal orzeczeń sądowych sądów powszechnych - www.orzeczenia.ms.gov.pl
 21. Ministerstwo Inrfastruktury i Rozwoju - www.mir.gov.pl
 22. Wyszukiwanie firm wg PKD, NIP i REGON - www.baza-gus.pl

PRAWO I BIZNES.

 1. Lex – Polski Serwer Prawa - www.prawo.lex.pl
 2. Dom Wydawniczy ABC - www.abc.com.pl
 3. LexisNexis - www.lexisnexis.pl
 4. Kancelarie i koszty notarialne - www.notariusz-cennik.pl
 5. C.H.Beck - www.beck.pl
 6. Portal finansowo-prawno-gospodarczy INFOR - www.infor.pl
 7. Portal Podatkowo-Księgowy - www.gofin.pl
 8. Portal podatku dochodowego - www.pit.pl
 9. Portal podatku VAT - www.vat.pl
 10. Polski Portal Finansowy - www.bankier.pl
 11. Portal Finansowo-Księgowy - www.portalfk.pl
 12. Portal Finansowy - www.money.pl
 13. Portal Gospodarczy - www.egospodarka.pl
 14. Portal podatkowy - www.gazetapodatnika.pl
 15. Wyszukiwarka interpretacji podatkowych - www.interpretacje-podatkowe.org
 16. Wyszukiwarka interpretacji podatkowych - www.interpretacje.taxmachine.pl
 17. Portal prawa europejskiego, rządowego, samorządowego, urzędów centalnych - www.rcl.gov.pl